Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tlv m 11.10.2017 nr 33
Akt muudab
 
Tlv k 18.02.2015 nr 229
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k muutmine
Tallinna Linnavalitsus 22.01.2020 korraldus number 87
Redaktsiooni kehtivus:22.01.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. jaanuar

2020 nr

87-k

Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 30 lg 3 alusel ja koosklas Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 mruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutuses“ 3 lg 1 p-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnaarhiivi taotlusest

1. Muuta alates 1. veebruarist 2020 Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k „Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine“ lisa ning tiendada punktidega 4.60 ja 4.61 jrgmiselt:

Teenuse ja kaupade hinnakirjarea tisnimetus

hik

Hind eurodes

4.60

Tallinna ajalugu III. 1710-1917. Tallinn, 2019.

Tkk

17.00

4.61

Tallinna ajalugu IV. 1917-2019. Tallinn, 2019.

Tkk

17.00

Hindades ei sisaldu ning hindadele ei lisandu kibemaks.

2. Tallinna Linnaarhiivil:

2.1 avalikustada teenuse ja kaupade hinnakirja muutmine Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK;

2.2 teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevtlusametile.

3. Korraldust on vimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Prnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 peva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Klvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretr